Praktijkinformatie

Praktijkinformatie , praktisch, zorgaanbod en kwaliteit

Praktisch

 • De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00- 17.00 uur.
 • Tussen 13.00-14.00 uur is de praktijk alleen bereikbaar voor spoedgevallen.
 • De telefoon wordt ook dan direct opgenomen als u ons nummer belt en een 1 intoetst.
 • Als er niemand aanwezig is in de praktijk meldt u dan in de apotheek. Zij weten de artsen snel op te roepen.
 • Spreekuur assistente voor diverse kleine kwalen en verrichtingen, klik hier.
 • Informatie m.b.t behandeling  diabetes, copd, hart-en vaatziekten, ouderenzorg, klik hier .
 • Informatie m.b.t. behandeling psychische klachten, klik hier.
 • Meer info is te vinden onder de diverse knoppen in het menu.

Zorgaanbod  en werkwijze

 • Het basisaanbod van onze praktijk bestaat uit de eerste opvang van alle gezondheidsklachten. Klachten waarvoor de huisartsen voldoende kennis en ervaring hebben worden door henzelf behandeld. Anders wordt doorverwezen naar een passende zorgaanbieder c.q. de specialist in het ziekenhuis. Ook bij klachten waarbij de behandeling van de huisarts  onvoldoende resultaat heeft wordt doorverwezen naar een specialist. Tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten kunnen onze patiënten terecht bij de huisartsenpost te Gouda, de zorg door de huisartsenpost beperkt zich tot medisch noodzakelijke hulp. Het basisaanbod van onze praktijk sluit volledig aan bij “Aanbod huisartsgeneeskundige zorg (LHV, 2009)”.
 • De hulpvraag van de patiënt – waarom komt deze patiënt nu bij mij-  is  uitgangspunt van het consult.
 • Belangrijk uitgangspunt is ook dat waar nodig altijd een tweesporen beleid gevolgd  wordt, er wordt gekeken naar somatische en  psychosociale determinanten van ziekte.
 • Veelvuldig wordt gebruik gemaakt van de informatie de  huisartsenwebsite  thuisarts.nl biedt  in de voorlichting aan patiënten.
 • De zorg voldoet aan de wetenschappelijke en wettelijke richtlijnen voor goede huisartsenzorg.
 • In de beantwoording van de hulpvraag van de patiënt heeft de arts zijn eigen professionele en maatschappelijke verantwoordelijkheid m.b.t. de zorg die geboden kan worden. Niet elke vraag kan gehonoreerd worden en niet elke zorg geleverd. De grenzen van het zorgaanbod zullen in voorkomende gevallen besproken worden met de patiënt.   

Kwaliteit 

 Artsenpraktijk de Spil wil  kwalitatief hoogwaardige zorg leveren. Ze doet dat o.a door zich te richten op de volgende punten:

 • Handhaven van een goed kennisniveau van de artsen, praktijkondersteuners en assistentes middels continue bijscholing conform de normen  van de beroepsgroepen.
 • Bijhouden van de relevante medische literatuur
 • Up to date uitrusting van de praktijk m.b.t. de medische apparatuur, borging van kwaliteitsmetingen van deze apparatuur.
 • Een praktijkklimaat waarin we elkaar waarderen voor dat wat goed gaat maar ook open bespreken wat beter kan
 • Medicatie reviews met de apotheker, zeker bij polyfarmacie
 • Structureel overleg tussen de werkers in de praktijk m.b.t. de zorg die aangeboden wordt.
 • Structureel overleg met thuiszorg  en fysiotherapie m.b.t. de zorg die we samen bieden.
 • Vergelijken van onze zorg met de beschikbare benchmarks huisartsenzorg o.a.  wat betreft  voorschrijven medicatie en verwijsgedrag.
 • Deelname aan regionale ketenzorgprojecten en kwaliteit verbeter trajecten
 • Het praktijkpand  goed onderhouden en een plek laten zijn waar mensen zich prettig kunnen voelen, voldoende privacy hebben en informatie kunnen krijgen.
 • De praktijk neemt deel aan het praktijkaccreditatie traject kwaliteit van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Contact

Telefoon 0180 681266
 

De Spil

Kerkweg 82b
2935 AK Ouderkerk ad IJssel
Telefoon:
0180 681266
Fax:
0180 684774
spoedgevallen:
tel. nr.0180 681266, toets1
email: artsenpraktijk.de.spil@planet.nl
Routebeschrijving >

Advies nodig?

Thuisarts-logo

Informatie gemeente Krimpenerwaard