Inzage in dossier

1. Inzage in uw dossier

  • U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG:  KNMG Inzage medisch dossier 

Na overlijden

  • Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

 Afspraak maken voor inzage in dossier

  • Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. U kunt uw dossier inzien en uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en/of zaken toelichten. 

2. Kopie medisch dossier

  • Als u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de assistente. U kunt uw aanvraag doen door gebruik te maken van de voorbeeldbrieven van de NPCF. Het verstrekken van een kopie duurt minimaal een week.
  • Het aanvragen van  een afschrift van het medisch dossier  is kosteloos. Als u meerdere exemplaren aanvraagt, brengt dat kosten met zich mee: tot 100 kopieën €0,23 per kopie tot een maximum van €4,50 per verzoek.
  • Als u de kopieën ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

 Voor meer informatie over 'Inzage in uw dossier' kunt u de betreffende brochure bestellen of downloaden via www.npcf.nl 

3. Overdracht van uw dossier

  • Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts).
  • Als u zich inschrijft bij artsenpaktijk de SPIL dan vragen wij langs elektronische weg uw dosier op bij uw vorige huisarts. Meldt u hem a.u.b. dat u zich hebt ingeschreven bij een andere huisarts 

Meer informatie kunt u hier vinden:

1. Informatie van de Patiëntenfederatie NPCF

2. Brochure Een andere huisarts kiezen: informatie voor patiënt en huisarts

 

Contact

Telefoon 0180 681266
 

De Spil

Kerkweg 82b
2935 AK Ouderkerk ad IJssel
Telefoon:
0180 681266
Fax:
0180 684774
spoedgevallen:
tel. nr.0180 681266, toets1
email: artsenpraktijk.de.spil@planet.nl
Routebeschrijving >

Advies nodig?

Thuisarts-logo

Informatie gemeente Krimpenerwaard